Whistleblower-ratkaisu veloituksetta Webropol Case Management -asiakkaille

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 7.10.2019 whistleblower-direktiivin, joka astuu voimaan 17.12.2021.
Direktiivi tarjoaa suojelua henkilöille jotka ilmoittavat työssään havaitsemista rikkomuksista tai rikkomisepäilyistä.
Direktiivi velvoittaa organisaatioita luomaan ilmoituskanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen.
Ilmoituksen tekijä pääsee anonyymisti seuraamaan käsittelyn etenemistä sekä vastaamaan seurantasivun kautta mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Oikeusministeriön hankkeesta poimittu lyhyt tiivistelmä direktiivin lähtökohdasta:
”Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on nykyään EU:ssa epäyhtenäistä ja ilmoittajat eivät kaikissa tilanteissa saa kunnollista suojaa vastatoimia vastaan. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että väärinkäytöksistä ei uskalleta ilmoittaa ja väärinkäytöksistä ei saada tietoa. Direktiivillä pyritään parantamaan tätä luomalla yhtenäiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytöksistä ilmoittajien suojalle aloilla, joilla on tarpeen lujittaa täytäntöönpanoa, joilla ilmoittamatta jäävät väärinkäytökset ovat keskeinen täytäntöönpanoa heikentävä tekijä ja joilla rikkomiset voivat aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa haittaa.”
Linkki lähteenä käytettyyn hankkeeseen.

Webropol Case Management -lisämoduuli mahdollistaa turvallisen, anonyymin Whistleblower-ilmoituskanavan sekä luottamuksellisen käsittelyprosessin. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys ei paljastu missään vaiheessa käsittelyprosessia mikäli hän valitsee anonyymin ilmoitustavan.

Lue lisää Webropol Whistleblower-ratkaisusta.