asiakaskokemus cx

Luomalla unohtumattomia asiakaskokemuksia rakennat kilpailuetua ja kasvua

Asiakkaat ovat liiketoimintasi ydin. Autamme sinua ymmärtämään heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Webropolin avulla teet asiakastyytyväisyyskyselyitä ja keräät tietoa, jonka avulla luot erottuvia kokemuksia – niitä, jotka jättävät pysyvän vaikutuksen asiakkaidesi sydämiin. Näin houkutat uusia asiakkaita ja vahvistat asiakasuskollisuutta asiakastyytyväisyyden ja tuottojen maksimoimiseksi.

miksi valita webropol

Kehittämällä asiakaskokemusta rakennat kestävää menestystä

Webropolin avulla muutat asiakastyytyväisyyden kilpailueduksi. Hyödynnä asiakastietoa läpi organisaation, innovoi ja rakenna menestyksekäs asiakaslähtöinen yrityskulttuuri.

Ymmärrä asiakkaittesi tarpeet

Saat arvokasta tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja odotuksista, jotta luot juuri heille sopivia tuotteita ja palveluita.

Tunnista kehityskohteet

Identifioi kriittiset alueet, joissa organisaatiosi on jäänyt kehityksestä jälkeen. Vahvista kilpailukykyä nostamalla ne kehityksenne ykkösprioriteeteiksi.

Tee yhteistyötä asiakkaittesi kanssa

Ota asiakkaasi mukaan kehitysprosessiin. Osallista heitä, kuuntele heidän tavoitteitaan ja toiveitaan ja rakenna pitkäaikaista kumppanuutta.

Mittaa vaikutusta ja kehitystä

Seuraa toimintasi tuloksia asiakassitoutumisessa ja -tyytyväisyydessä, jotta mahdollistat edistymisen arvioinnin ja tietoon perustuvien päätösten tekemisen.

Rakenna asiakaskeskeistä kulttuuria

Priorisoimalla asiakaskokemusta voit luoda kulttuurin, joka arvostaa asiakas­palautetta ja etsii jatkuvasti tapoja parantaa asiakaskokemusta.

Muuta asiakkaat suosittelijoiksi Webropolin avulla

Webropol on erikoistunut monikanavaiseen datan keräämiseen, kattaen asiakaspolun sekä digitaaliset että fyysiset kosketuspisteet. Webropol-integraatioiden ja asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla voit helposti automatisoida jatkuvan datan keruun ja lähettää kyselyitä eri CRM-toimintojen perusteella. Vaihtoehtoisesti voit luoda räätälöityjä kertaluontoisia kyselyitä, jotka on suunniteltu erityisesti yrityksesi omiin kehitystarpeisiin.

Webropolin valmiit kyselyt ja reaaliaikaiset tulosmittarit mahdollistavat asiakasnäkemysten vaivattoman keräämisen, mittaamisen ja jakamisen. Voit hyödyntää asiakastietoa kattavasti eri osa-alueilla kuten asiakaspalvelussa, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

NPS mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta ja on kansainvälisesti käytetyin asiakastyytyväisyyden mittari.

CES mittaa asiakkaalta vaadittua vaivannäköä tai helppoutta heti asiointitapahtuman yhteydessä.

CSAT mittaa asiakkaan tyytyväisyyttä tietyllä hetkellä kertomalla tyytyväisten prosenttiosuuden vastaajista.

Webropol mahdollistaa monipuoliset kyselytyypit ja on täysin räätälöitävissä eri asiakastarpeisiin.

WEBROPOL cx hyödyt

Webropolin avulla asiakastyytyväisyys paranee ja asiakaspoistuma pienenee

  • Saat arvokasta tietoa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseksi
  • Suosittelu lisääntyy ja asiakasuskollisuus paranee
  • Asiakaskohtainen ansainta kasvaa
  • Mahdollistaa nopean reagoinnin ja ongelmakohtien paikallistamisen
  • Vähemmän virheinvestointeja ja vääriä päätöksiä läpi organisaation

Onko tämä juuri se, mitä asiakaskokemuksen kehittämiseen tarvitset?