WEBROPOLIN SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Saavutettavuusseloste

Organisaation nimi: Webropol

Verkko-osoite/sovelluksen nimi: Webropol Survey&Reporting kysely ja linkin kautta jaettu raportti

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Annanpura Oy

Tämä seloste on päivitetty 07.11.2023.

• Nykyinen saavutettavuusstandardi: WCAG 2.1, AA-taso

• Nykyinen sisällön saavutettavuustilanne: Digipalvelu täyttää suurelta osin kriittiset A & AA-vaatimukset

Joitain saavutettavuuspuutteita saattaa edelleen löytyä kyselyistä ja raporttilinkeistä. Pahoittelemme näitä puutteita. Jos huomaat kyselyssä tai linkkinä jaetussa raportissa ongelman, jota ei ole alla olevassa listassa, olethan yhteydessä meihin.

Tätä selostetta päivitetään kuukausittain sitä mukaa, kun korjauksia saadaan tehtyä.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Kyselylomake

• Nelikenttä-kysymystyyppi on toteutettu siten, että siihen voi vastata ainoastaan hiiren avulla (WCAG 2.1.1). Arvioitu korjaus: 2. kvartaali 2024.

• Valintapainikeryhmät on toteutettu siten, ettei valintapainikkeita voi valita nuolipainikkeilla ja painikkeiden määrän ilmoittamisessa on ongelmia osalla internetselaimista (WCAG 1.3.1). Arvioitu korjaus: 2. kvartaali 2024.

• Matriisi, positio ja NPS -kysymystyypit kyselylomakkeella on aseteltu taulukkorakenteita käyttäen eikä rakenteita ole merkitty tähän tarkoitukseen (WCAG 1.3.1). Arvioitu korjaus: 2. kvartaali 2024.

• Yhteenvetosivun voi kyselyn laatijan salliessa ladata PDF-tiedostoksi, joka ei täytä WCAG 2.1 saavutettavuuskriteereitä. Arvioitu korjaus: 2. kvartaali 2024.

Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa täyttämällä lomakkeen. Siirry saavutettavuuspalautelomakkeeseen tästä linkistä.

Jos huomaat Webropol-kyselyissä tai linkkinä jaetulla kyselyn raportilla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sovelluksen ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Suomi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti:
Puhelin: 0295 016 000

Lisätietoja digipalvelun saavutettavuudesta

Palvelun saavutettavuusauditointi suoritettiin kyselylle ja linkkinä jaetulle raportille, jotka oli toteutettu käyttäen palvelun oletusasetuksia. Yksittäisen kyselyn tai raportin laatija voi valita käyttöön esimerkiksi tekstin ja taustavärin yhdistelmiä, jotka eivät täytä WCAG-standardin kontrastivaatimuksia. Samoin osassa kysymystyypeistä kyselyn laatija voi muuttaa kysymyksen ominaisuuksia siten, että saavutettavuusvaatimukset eivät täyty. Oletusasetuksia käytettäessä nämä osiot täyttävät kuitenkin saavutettavuusvaatimukset pois lukien edellä esitetyt sisällöt.