360-arvioinnit

Mahdollista organisaatiosi kehittyminen 360-arvioinnilla

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa työntekijöiden kehityksen ja kasvun tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Webropol 360-tutkimus mahdollistaa työntekijöiden arvioinnin useammassa eri roolissa – kollegana, esihenkilönä ja tiimin jäsenenä. 360-arvioinnin avulla voit ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia ja mitata työssä kehittymistä.

webropol 360 hyödyt

Ketterää ja kustannustehokasta organisaation kehittämistä

  • Yksi hinta, rajaton määrä 360-arvioita! Mahdollistaa koko henkilöstön jatkuvan kehittämisen ja kehityksen seurannan
  • Valmiit HR-asiantuntijoiden laatimat arviointikysymykset ja raporttimallit
  • Mahdollisuus kustomoida kysymyksiä eri kohderyhmien kehittymisen tueksi, muillekin kuin esihenkilöille
  • Monipuoliset raportit, jotka sisältävät tiimikohtaiset yhteenvedot, yksilölliset vahvuudet ja kehityskohteet sekä eroavaisuudet näkemyksissä.

PALAUTTEELLA PAREMMAKSI

Vapauta työntekijöidesi koko potentiaali 360-tutkimuksella

Osallistuminen 360-arviointeihin edistää paitsi palauterikasta kulttuuria, tarjoaa myös konkreettista palautetta kehityksen tueksi. Vuosittainen tulosten seuranta ja vertailu tukee jatkuvaa kehittymistä.

Kokonaisvaltainen näkemys

360-arviointi tuo palautteen näkyväksi, useista eri näkökulmista, auttaen ymmärtämään henkilön suorituskykyä monipuolisesti.

Henkilökohtainen kasvu

Työntekijät voivat tunnistaa sekä vahvuutensa että kehitysalueensa, edistäen itsetuntemusta ja ammatillista kehittymistä.

Urakehityksen tuki

Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa tärkeät taidot ja pätevyydet, jotka auttavat ohjaamaan urapolkua.

Motivaation ja Itseluottamuksen vahvistuminen

Positiivinen ja rakentava palaute eri lähteistä voi lisätä työntekijän motivaatiota ja itseluottamusta.

Oliko tämä vastaus tarpeisiisi?