WEBROPOL BI VIEW

Mahdollista tiedolla johtaminen koko organisaatiossasi

Webropolin BI View –tietokeskus mahdollistaa reaaliaikaisella datalla johtamisen eri organisaation osissa vain yhdellä klikkauksella. Muuta tapaasi jakaa ja hyödyntää tietoa ja KPI-mittareita dynaamisilla dashboardeilla. Tue organisaatiosi muutosta kohti datavetoista johtamista ja päätöksentekoa.

BI VIEW TULOSMITTARIT

BI View – tärkein tiedolla johtamisen työkalu

Valjasta organisaatiosi hyödyntämään tietoa tiimeissä, yksiköissä sekä yksilötasolla nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi koko organisaatiossa.

Yhteiset KPIt

BI View kasaa organisaatiosi tärkeimmät mittarit kätevästi yhteen paikkaan, josta niiden seuraaminen sujuu sulavasti.

Tiedon jakaminen

Mahdollisuus määritellä, mitkä mittaristot ovat kenenkin katseltavissa yksikkö- tai yksilötasolle saakka. Keskitetty tiedonjako ja -hallinta varmistaa, että oikea tieto tavoittaa oikeat ihmiset, oikeaan aikaan.

Reaaliaikainen raportointi

Tämän helpommaksi ei ajantasaisen tiedon käsittely tule. Yhdellä klikkauksella saat tulosraportit näkyviin. Seuraat trendejä ja teet dataan pohjautuvia päätöksiä.

Mahdollista osaamisen kehittäminen oikealla tiedolla

Datalla johtaminen on osa osaamisen hallintaa. Jotta koko organisaatio omaksuu tietojohtamisen hyödyt ja oppii toimimaan tiedon pohjalta, on tärkeää rakentaa toimivat tiedolla johtamisen prosessit. Tämä mahdollistaa menestyksekkään tietopohjaisen johtamisen organisaatiossa.

Datalla johtaminen helpoksi

Keräämällä keskeiset tulokset eri lähteistä BI View –tietokeskus toimii tietojohtamisen tukikohtanasi. Tee perusteltuja päätöksiä nopeasti ja varmasti datan pohjalta. Kun kaikki data on kätevästi yhdessä paikassa, sinun ei tarvitse miettiä ja murehtia mihin data olikaan säilötty. Kaikki tieto on saatavilla kätevästi yhdessä paikassa, yhdellä klikkauksella.