Pohjoismaiden käytetyin kysely- ja raportointisovellus

Yli 15 vuotta vankkaa kokemusta. Yli 70 000 yrityskäyttäjää eri puolilla maailmaa. Webropol –ratkaisuista tiedoksesi:

 • Asiakkaamme ovat 1 – 160 000 työntekijän organisaatioita
 • Hintatasomme 12kk:n sopimuskaudelle alkaen n. 1000€ + alv
 • Tietoturva ja –suoja on alamme huippua

Varmista jatkuva kehitys organisaatiossasi! Johda tiedolla!

Pyydä tarjous!

Haluatko lisätietoja

Webropol Oy:n asiakas-ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Tämä seloste koskee kaikkia Webropol-ohjelmiston käyttäjiä sekä prospektirekisteriin tallennettuja henkilöitä.

Rekisterinpitäjä

Webropol Oy
Y-tunnus: 1773960-2
Huovitie 3, 00400 Helsinki
0201 552 150
ServiceDesk

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa osoitteeseen

Webropol Oy
Tietosuojavastaava
Huovitie 3, 00400 Helsinki
Tietosuojavastaava

Rekisterin nimi

Webropol Oy:n asiakas-ja käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Webropolin ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään palvelumme käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Webropolin markkinoinnin toteuttamiseen kuten esimerkiksi yhteydenottoihin puhelimitse ja sähköpostilla.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu-ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen/yhteisön osoite (vain pääkäyttäjiltä)
 • Yrityksen/yhteisön y-tunnus (vain pääkäyttäjiltä)
 • Osaston nimi
 • Ostotapahtuma-ja laskutustiedot
 • Asiakassuhteen alkamispäivä
 • Asiakassuhteen hoidon aikana merkityt tiedot
 • Palvelutapahtumat

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot hankitaan Webropol-ohjelmiston käyttäjiltä heidän suostumuksellaan tai asiakasorganisaation Webropol-pääkäyttäjiltä. Annettuja yhteystietoja ei luovuteta muille osapuolille. Henkilötietoja voidaan päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoryhmien poistamisen määräajat

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen varmuuskopioita kaikesta asiakkaan käyttöympäristön sisältämästä tiedosta (ml. käyttäjien henkilötiedot) säilytetään 1 kuukauden ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Asiakkaan poistaessa yksittäisen käyttäjän tai kyselyn järjestelmästä, säilyvät tiedot varmuuskopiossa 1 kuukauden ajan.

Webropol toteuttaa henkilötietojen välittömän poistamisen kohtuullisessa ajassa aina asiakkaan sitä pyytäessä, mikäli poistaminen on vain teknisesti mahdollista.

Tietojen siirto kolmanteen maahan

Webropol ei missään tilanteessa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Nimetyillä Webropolin asiakastuen, teknisen henkilöstön ja tutkimuspalveluiden henkilöillä on pääsy henkilötietoihin. Kullakin määrätyllä käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus sekä oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen nojalla.

Webropolin lisäksi rekisterinpitäjän lukuun käsittelytoimia voivat suorittaa Webropolin erikseen määrätyt alihankkijat. Alihankkijat noudattavat käsittelytoimissa samoja vaatimuksia kuin Webropol. Ajantasaiseen listaukseen alihankkijoista pääset tästä.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 15 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä artiklan 17 mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja/tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista.
Lisätietoa >>

Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla Webropol Oy:lle.
Webropol Oy Huovitie 3, 00400 Helsinki
ServiceDesk

Kasvata osaamistasi!

Henkilökohtaiset koulutusvideot W-storesta.

Hanki tästä

Verkkokoulutukset

 • Verkkokoulutukset 2023 löydät täältä
 • Koulutus tapahtuu omalla tietokoneella verkon yli
 • Tarvitset vain tietokoneen ja internetyhteyden
 • Tarvitset myös kaiuttimet tai kuulokkeet tietokoneeseen
 • Voit käyttää mikrofonia kysymysten esittämiseen koulutuksen lopussa tai voit myös kirjoittaa kysymykset kouluttajalle
 • Kestää yleensä 2 tuntia

Organisaatiokohtainen koulutus

Järjestämme myös organisaatiollesi räätälöityjä koulutuspäiviä. Koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena tai pienimuotoisena Webropolin tiloissa Helsingissä.

Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesta koulutuksesta