ANALYsoinnin AMMATTILAISILLE

Analyysien aatelinen –
Webropol Analytics

Webropol Analytics on kattava moduuli, joka tuo perinteiset tekstianalyysit, tilastoanalyysit sekä ennustavat analyysit avuksesi. Voit sukeltaa syvälle analyysien maailmaan niin kvalitatiiviseen, kvantitatiiviseen kuin ennakoiviin analyyseihin.

ANALYTICS-MODUULI

Löydä oikeita oivalluksia Webropol Analyticsin avulla

Text Mining – Kvalitatiiviset analyysit

Perinteisesti avoimet kysymykset ovat olleet haastavia analysoida niiden aikaavievän luonteen vuoksi. Webropol Text Mining on nopea, luotettava ja objektiivinen tapa käsitellä tekstivastauksia. Tunnista keskeiset teemat, luokittele vastaukset ja saat nopeita vastauksia. Käsittele tuntien työ minuuteissa tekstianalyysin avulla.

Professional Statistics – Tilastolliset analyysit

Kattava analyysivalikoima ja monipuoliset visuaalisen raportoinnin mahdollisuudet takaavat ensiluokkaiset tutkimustulokset. Interaktiivisten tulostaulukoiden avulla löydät merkittävimmät tulokset sekunneissa ja automatisoitu kuvaajien luominen vauhdittaa raportointia.

Insight – Simuloi ja ennusta

Koe simuloinnin ja vaikuttavuuden vallankumous. Webropol Insight on ainutlaatuinen työkalu niihin tilanteisiin, joissa kaivataan päätösten tueksi tietoa tai ymmärrystä siihen, miten tulisi edetä haasteellisissa tilanteissa. Insight on tilastollinen analyysityökalu, joka ei vaadi syvällistä tilastollista asiantuntemusta. 

WEBROPOL ANALYTICS

Työkalu kattavaan datan analysointiin

  • Ymmärrä muuttuvien tekijöiden vaikutus tuloksiisi.
  • Tunnista merkitykselliset muuttujat ja skenaarioiden vaikuttavuus.
  • Suositukset laajasti hyödynnettävissä organisaationne eri funktioissa.

Webropol Professional Statistics

Perusanalyysit

t-test (independent groups and related samples)

Wilcoxons tests

Mann-Whitneys U-test

Kruskal-Wallis test

Chi2

Varianssianalyysit

ANOVA

Correlation analysis (Pearson, Spearman)

Cronbach’s α

Moniulotteiset skaalaukset

Faktorianalyysi

SOM

Sammon analysis

Klusterianalyysit

Visual clustering

Hierarchical clustering

Regressioanalyysit

PLS

Stepwise regression

Edistykselliset ristiintaulukointiominaisuudet

Näyttää sekä prosentit että keskiarvot

Osoittaa tilastollisesti merkitsevät erot

Automatisoitu kuvaajien luominen

WEBROPOL MODUULIT

Webropol taipuu moneen: yhdestä moduulista kaiken kattavaan kokonaisratkaisuun