Miten psykologinen turvallisuus voi parantaa organisaationne innovatiivisuutta?

Työpaikan ilmapiirillä on merkittävä vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation menestykseen. Yksi keskeinen tekijä henkilöstön tyytyväisyyteen on psykologisen turvallisuuden käsite, joka on saanut yhä enemmän huomiota viime vuosina. Psykologinen turvallisuus viittaa työympäristöön, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ilmaista mielipiteitään, tehdä virheitä ja ottaa riskejä ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Psykologisesti turvallisessa organisaatiossa työntekijät ovat luovempia, tehokkaampia ja sitoutuneempia.

Harvardin kauppakorkeakoulun professori Amy Edmondson määrittelee psykologisen turvallisuuden ilmapiiriksi, jossa ihmiset tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja kunnioitetuiksi [1]. Tällaisessa ympäristössä tiimin jäsenet tuntevat ihmissuhteisiin liittyvien riskien ottamisen turvalliseksi.

Psykologinen turvallisuus ulottuu yksilön hyvinvoinnista koko organisaation menestykseen asti. On tärkeää, että työntekijät kokevat että he voivat turvallisesti jakaa ideoitaan ja että organisaatiossa on työympäristö jossa on tilaa innovaatioille. Googlen tunnettu projekti nimeltä ”Project Aristotle” osoittaakin, että psykologinen turvallisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä tehokkaan tiimin rakentamisessa [2].

Psykologinen turvallisuus lisää organisaatioon sitoutumista ja henkilöstön motivaatiota. Panostamalla työntekijöidesi hyvinvointiin voit edistää positiivista työkulttuuria, parantaa työn tuottavuutta ja rakentaa organisaatiosi pitkäaikaista menestystä. Tämän lisäksi psykologinen turvallisuus edistää myös henkilöstön oppimista ja kehitystä [3 & 4].

Keskeinen tekijä psykologisen turvallisuuden luomisessa ja ylläpitämisessä on esihenkilöiden toiminta. Esihenkilöiden rooli on ratkaiseva, sillä heidän asenteensa ja käytöksensä vaikuttavat suoraan työilmapiiriin ja työntekijöidenne kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Osallistava kulttuuri on myös keskeinen tekijä psykologisen turvallisuuden edistämisessä. Arvostamalla erilaisia näkökulmia ja luomalla ympäristön, jossa monimuotoisuutta arvostetaan, organisaationne voi rakentaa monipuolisia ja motivoituneita tiimejä.

Miten voitte varmistaa, että organisaationne on psykologisesti turvallinen?

Työntekijöiden kehityksen ja kasvun tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Työkalujen, kuten 360 arviointien käyttö voi olla tehokas strategia esihenkilöiden kehittämiseksi ja psykologisen turvallisuuden edistämiseksi. Keräämällä palautetta eri näkökulmista, esihenkilöt voivat saada kokonaisvaltaisen näkemyksen vahvuuksistaan ja kehitysalueista. Osallistuminen 360-arviointeihin edistää paitsi palauterikasta kulttuuria, tarjoaa myös konkreettista palautetta kehityksen tueksi.

Huomioimalla psykologisen turvallisuuden, panostatte organisaationne menestykseen. Edistämällä innovaatiota, yhteistyötä ja kehitystä, henkilöstönne ovat sitoutuneita ja motivoituneita kehittämään yrityksen toimintoja menestyksekkäästi.

Haluatteko kuulla lisää Webropol 360-tutkimuksista? Varaa esittely.

Lähteet:

[1] Edmondson, A.C. (1999) Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.

[2] Google. (2015) Project Aristotle. Haettu osoitteesta Google Re:Work

[3] Kahn, W.A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

[4] Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). Psychological Safety: A Meta‐Analytic Review and Extension. Personal Psychology, 70(1), 113-165.