Blogi: Henkilöstön sitouttaminen

Blogi: Henkilöstön sitouttaminen

1.9.2016|Uutiset

Kolme askelta henkilöstön sitouttamiseksi suurissa organisaatioissa

Full English version here

Miten muodostat vahvan ja toimivan työyhteisön, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja haluavat jatkuvasti parantaa palvelun laatua? Henkilöstöä voidaan sitouttaa muun muassa vahvistamalla tunnetta siitä, että heitä arvostetaan ja että he ovat mukana tekemässä päätöksiä. Säännöllinen työtyytyväisyyden seuranta mahdollistaa organisaation jatkuvan kehityksen paljastamalla kehityskohteet ja vahvuudet sekä yksiköittäin että kokonaistasolla.

Henkilöstötyytyväisyyden parantaminen

1. Sitouta organisaatio henkilöstötyytyväisyyden parannusohjelmaan tiedottamalla

 • Matka henkilöstön sitouttamiseen alkaa tiimitasolta. Korkean motivaation saavuttamiseksi kaikkien sidosryhmien tulee ymmärtää miksi heidän sitoutumisensa on henkilöstötyytyväisyyden parantamisen kannalta ratkaisevaa. Kasvattamalla tietoisuutta saat johtajat ottamaan enemmän vastuuta työntekijöiden sitouttamisesta omilla osastoillaan. Varmista, että jokainen mukana oleva ymmärtää mitä heiltä odotetaan ja miksi henkilöstön sitouttaminen henkilöstötyytyväisyyden parantamiseen on tärkeää.
 • Selitä ohjelman tulokset ja kerro miten työntekijät hyötyvät osallistumisestaan ohjelmaan. Saa heidät uskomaan, että heidän mielipiteellään on merkitystä ja että nämä ovat ensimmäiset askeleet paremman työympäristön saavuttamiseksi.

2. Suunnittele ja toteuta automaattinen palauteprosessi

 • Toteuta yksinkertainen automatisoitu palauteprosessi, jonka tulosten avulla johtajat voivat tarkastella tiiminsä yksityiskohtia.
 • Varmista, että esimiehet voivat poistaa vastaajalistoilta tiimin jäseniä silloin kun he ovat lomalla, sairaana tai muutoin poissa prosessin aikana. Tämä validointi varmistaa, että oikeat ihmiset vastaavat (/ovat vastaamassa) ja parantaa vastausprosenttia.
 • Ajasta automaattiset lähetykset kyselyille, muistutuksille ja ilmoituksille. Turhan työn poistaminen prosessista luo positiivisuutta ja rohkaisee osallistumaan.

3. Varmista, että tulokset johtavat toimintaan

 • Tilaa automatisoidut raporttikoosteet kullekin yksikön ja tiimin tasolle suunniteltuina ajankohtina.
 • Mahdollista yksinkertainen ja helppo pääsy yksiköiden omiin tuloksiin yhdessä paikassa.
 • Mahdollista toimiva palautemekanismi – keskustele tuloksista tiimisi kanssa ja kehitä toimia ja tavoitteita
  – Juhli onnistumisia – tunnistakaa mitä teette oikein tiiminä ja nauttikaa jokaisesta voitosta yhdessä
  – Kehitä tiimikohtaisia tavoitteita ja toimia paremman työympäristön saavuttamiseksi
  – Luo visuaalisia kuvakäsikirjoituksia jakaaksesi ne tiimin kanssa sekä korostaaksesi raportin toimenpiteitä, tavoitteita ja avainalueita
  – Positiivinen toiminta johtaa tyytyväisiin tiimeihin ja rohkaisee osallistumista tulevaisuudessakin

Lue tästä lisää työtyytyväisyyden mittaamisesta.

Lataa ilmainen opas työtyytyväisyyskyselyn toteuttamiseen.

Amy Bassi
Head of Customer Support & Projects
Webropol UK Ltd

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Sara Gilbert