Case: NHS Scotland

Vuodesta 2015 lähtien meillä on ollut etuoikeus tehdä yhteistyötä Webropolin kanssa, saadaksemme henkilöstökyselyn tehtyä lähes 200 000:lle omistautuneelle työntekijällemme 22 terveyslautakunnassa.

Koska olemme sitoutuneet henkilöstömme hyvinvointiin ja tuottavuuteen, tiedämme sitoutuneen, osallistuvan ja arvostetun henkilöstön merkityksen. Tämä on meille ratkaisevan tärkeää, jotta voimme jatkuvasti parantaa palveluitamme. On olennaista, että henkilöstömme työkokemus on positiivinen, ja tämän varmistamiseksi seuraamme säännöllisesti heidän tyytyväisyyttään. Näin pystymme tunnistamaan ja käsittelemään parannusalueita sekä tiimeittäin että koko organisaatiossa.

Vuodesta 2015 lähtien meillä on ollut etuoikeus tehdä yhteistyötä Webropolin kanssa, saadaksemme henkilöstökyselyn tehtyä lähes 200 000:lle omistautuneelle työntekijällemme 22 terveyslautakunnassa. Yksi tämän kumppanuuden merkittävistä eduista on ollut anonymiteetin varmistaminen, sillä koko prosessia hallinnoidaan Webropol-alustalla. Heidän työkalunsa on auttanut korostamaan huomiota vaativia alueita sekä tarjoamaan käyttäjäystävällisen ja tehokkaan järjestelmän palautteen keräämiseen ja raportointiin.


Mitä Webropol tarkalleen ottaen tarjosi meille?

• Saumattoman automatisoidun palauteprosessin, jonka avulla esihenkilömme voivat helposti tarkistaa tiiminsä tiedot.

• Esihenkilöt voivat sulkea pois tiimin jäsenet, jotka eivät ole käytettävissä, mikä varmistaa, että oikeat ihmiset osallistuvat palautteen antamiseen ja täten nostaa vastausprosenttia.

• Kyselyn aikataulun automatisointi, mukaan lukien muistutukset, mikä on helpottanut osallistumista kaikille osapuolille.

• Kattavat raportointitoiminnot, joiden avulla jokainen esihenkilö voi tarkastella tiimejään koskevia tuloksia.

• Mekanismit, joiden avulla voidaan keskustella ja laatia strategioita saadun palautteen perusteella. Tähän sisältyy onnistumisten tunnustaminen ja tiimikohtaisten tavoitteiden asettaminen.

Webropolin tarjoamat visuaaliset storyboardit ovat myös suosikkitoimintomme, sillä niiden avulla tiimit voivat yhdellä silmäyksellä ymmärtää vahvuutensa ja mahdolliset parannusalueensa. Positiivisten toimien toteuttaminen kerätyn tiedon perusteella ei ainoastaan edistä tyytyväisempää tiimi-ilmapiiriä vaan myös lisää osallistumisprosenttia tuleviin kyselyihin.

Yhteistyömme Webropolin kanssa on tuottanut niin myönteisiä tuloksia, että vuodesta 2017 lähtien Skotlannin hallitus on tilannut meiltä vuosittaisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstökokemuksia koskevan raportin. Tämä raportti, joka perustuu henkilöstökyselyidemme kvantitatiivisiin tietoihin, on rikastettu terveys- ja sosiaalialan henkilöstömme laadullisilla tarinoilla, jotka osoittavat toimintasuunnitelmien kehittämisen ja toteutuksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kumppanuutemme Webropolin kanssa on edistänyt merkittävästi sitoutumistamme henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Webropolin työkalut sekä sitoutuminen anonymiteetin varmistamiseen ja käyttökelpoisten tietojen tarjoamiseen ovat tehneet heistä korvaamattoman arvokkaan kumppanin matkallamme kohti jatkuvaa parantamista.

Suzanne Thomas
NHS Scotland