Webropol asiakastarinat VR.

Case: VR

Webropol auttaa asiakaskokemuksen monipuolisessa kehittämisessä.

VR:lle oli tärkeää löytää helppo ja yksinkertainen työkalu palautteen keräämiseen sekä asiakkailta että henkilöstöltä. He tarvitsivat käyttäjäystävällisen työkalun, jota voitaisiin laajasti käyttää organisaatiossa ja joka olisi integroitavissa muihin käytössä oleviin työkaluihin, kuten markkinointityökaluihin ja raportointijärjestelmiin.

Webropolin avulla VR on pystynyt toteuttamaan erilaisia kyselyitä ketterästi. ”Työkalua käytetään monipuolisesti eri tarkoituksiin, kuten perinteisiin asiakaskyselyihin, niin sanottuihin ad hoc -tutkimuksiin ja erilaisissa testaamis- tai haastattelutilanteissa livekohtaamisten tukena.

Webropolia hyödynnetään myös sisäisten sidosryhmien ja henkilöstön kanssa

VR:n Customer Insight Lead Julia Flovén kertoo.

Webropolin käyttöönoton myötä VR on saavuttanut tuloksia ja hyötyjä. Työkalu on osoittautunut erittäin helppokäyttöiseksi, mikä on mahdollistanut sen laajan käytön organisaatiossa. Lisäksi sen integroituminen muihin käytössä oleviin työkaluihin on helpottanut tiedonkeruun ja raportoinnin prosesseja. ”Kokemukset Webropolin käytöstä ovat olleet positiivisia. Olemme saaneet tarvittavaa palautetta kattavasti ja tehokkaasti. Webropol on tarjonnut meille joustavan työkalun, joka vastaa hyvin tarpeisiimme ja integroituu sekä täydentää muita käytössä olevia järjestelmiä ja tiedonkeruun tapoja,” Julia Flovén vielä jatkaa.

VR suosittelee Webropolia myös muille organisaatioille, jotka etsivät helppokäyttöistä ja monipuolista palautetyökalua jatkuvan tiedon keräämiseen. Tieto muuttuu ymmärrykseksi, jolla kehittää yrityksen toimintoja menestyksekkäästi.