Case: Lauttasaari-Seura

WOTT-kyselypäätteellä palautetta ketterästi ja kattavasti

Webropol-järjestelmä on ollut Lauttasaari-Seuran käytössä kahden vuoden ajan. Halusimme selvittää miten WOTT-kyselypäätteet palvelevat tiedon hankinnassa.

Seuran ilmastohankkeella – Hiilineutraali Lauttasaari 2030 – on käytössään 10 WOTT-päätettä, jotka ovat sijoitettu keskeisille paikoille ympäri saarta. Niiden avulla on mahdollista tavoittaa päivittäin lähes puolet saaren 25 000 asukkaasta. Asukasyhdistyksen toiminta on tiedolla ohjaamista ja siksi asukkaiden mielipiteet, motiivit ja asenteet, sekä niiden muutokset ovat oleellisen tärkeitä. Olemme muokanneet WOTT-kyselyjen grafiikkaa ja toimivuutta haluamaamme suuntaan ja siinä Webropolin tekninen osaaminen sekä halu osallistua tuotekehitykseen ovat olleet ensisijaisen tärkeitä. Viestintä on vuorovaikutteista. WOTT-päätteiden joka toinen viikko muuttuvat kysymykset kertovat asukkaille niistä toimenpiteistä, joita ilmastohankkeen projektiryhmässä pidetään tärkeinä.

Webropol on monipuolinen järjestelmä, jonka ominaisuuksia olemme ottaneet käyttöön vähitellen. Webropolin työkalun avulla olemme lähettäneet taloyhtiöiden hallituksille kyselyn, jonka tuloksena saamme tietoa kiinteistöistä ja niiden energiankulutuksesta. Tavoitteena on laskea rakennuskohtainen hiilijalanjälki ja julkaista tulokset avoimesti karttakäyttöliittymällä.

Webropol on monipuolinen järjestelmä, jonka ominaisuuksia olemme ottaneet käyttöön vähitellen. Webropolin työkalun avulla olemme lähettäneet taloyhtiöiden hallituksille kyselyn, jonka tuloksena saamme tietoa kiinteistöistä ja niiden energiankulutuksesta. Tavoitteena on laskea rakennuskohtainen hiilijalanjälki ja julkaista tulokset avoimesti karttakäyttöliittymällä.

Webropolista on tullut seuran toiminnan kannalta tärkeä työkalu. Olemme kokeneet yhteistyön Webropolilaisten kanssa erittäin antoisaksi ja olemme saaneet paljon uusia ajatuksia hyödyntää järjestelmää entistä paremmin. Suosittelemme lämpimästi Webropolia.

Eero-J Ahonala, hankekoordinaattori
Lauttasaari-Seura ry