Case: Astellas Pharma

”Webropolin fiksun analysointityökalun ansiosta myös kerätyn tiedon vertailu ja analysointi on hyvin helppoa”, Riikka Ojanpää, Projektipäällikkö

Riikka Ojanpää toimii projektipäällikkönä Astellas Pharmalla ja vastaa kaikkien myynninedistämistoimien kehittämisestä, optimoinnista ja seurannasta.

Astellas Pharma on lääkeyhtiö, joka on sitoutunut parantamaan ihmisten elämää kaikkialla maailmassa kehittämällä innovatiivisia ja luotettavia lääketuotteita.

Asiakaspalaute parannusten lähtökohta: Tarve tietää, mitä asiakkaat ajattelevat – juuri nyt
– Parannusten tekeminen lähtee usein ajatuksesta tai ehdotuksesta, jonka saamme asiakkaalta osana palautetta, joita keräämämme koko ajan, kertoo Astellas Pharman projektipäällikkö Riikka Ojanpää ja jatkaa:

– Ongelmien ratkaiseminen on huomattavasti helpompaa, kun ne kerätään ja esitetään hallitusti kyselytutkimusohjelman raportointityökalujen avulla. Käytämme kyselytutkimusten tuloksia pääasiassa liiketoiminnan kehittämiseen, mutta niillä mitataan myös tehtyjen toimenpiteiden onnistumista. Webropolin työkalut ovat olleet korvaamaton apu parannettavien alueiden tunnistamisessa. Olemme käyttäneet Webropolia sekä sisäisten että ulkopuolisten sidosryhmien tutkimiseen”, Riikka kertoo.

Tiedon jakaminen organisaation sisällä helppoa Webropolin avulla
– Suurin etu Webropolin käyttämisessä on mielestämme se helppous, jolla kerätty tieto saadaan esitettyä selkeällä ja jäsennetyllä tavalla. On todella kätevää, että tulokset voidaan jakaa talon sisällä MS Excel-, Power Point- ja Word-tiedostoina. Webropolin fiksun analysointityökalun ansiosta myös kerätyn tiedon vertailu ja analysointi on hyvin helppoa” Riikka sanoo.

Tapahtumien hallinta ja ammattimaisen ilmeen välittäminen
Astellas Pharma on käyttänyt Webropolia palautteiden ja mielipidetutkimusten lisäksi tapahtumien kirjaustyökaluna. Tavoitteena on käyttää sitä vieläkin enemmän tulevaisuudessa, eli hyödyntää sen edut mahdollisimman hyvin. Yrityksessä suunnitellaan esimerkiksi yrityksen imagoa tukevan kyselytutkimusmallin ja sähköpostipohjan kehittämistä, jolloin yrityksen graafinen ilme saadaan entistä johdonmukaisemmin mukaan viestintään. Webropol on tukenut Astellas Pharman projektia räätälöidyillä koulutusjaksoilla, joiden ansiosta ideoiden toteuttaminen on nyt helpompaa kuin koskaan..

Oikeiden työkalujen ja koulutuksen avulla yritys on varmistanut, että kaikki Webropoliin pohjautuva viestintä on sen graafisen profiilin mukaista ja antaa yrityksestä mahdollisimman edustavan kuvan.