95 % suosittelee Webropolia

Webropolin asiakastyytyväisyys on noussut kolmen viime vuoden aikana tasaiseen tahtiin. Tyytyväisimpiä ollaan Webropolin helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Yleisimmät käyttöalueet asiakkaiden keskuudessa ovat asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstötyytyväisyystutkimukset, kurssipalautteet, ilmoittautumislomakkeet, työilmapiirikartoitukset ja tapahtumakutsut. Vuonna 2014 asiakkaista 95 % suosittelee Webropolia.

Asiakaskyselyssä selvisi että valtaosa asiakkaista uskoo tutkimustoiminnan organisaatiossaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Vain sadasosa vastaajista arvioi kyselyjen vähenevän jatkossa. Tulevaisuuden tutkimustrendinä nähdään lisääntyvä asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi. Tilastollinen analysointi ja Webropol Professional Statisticsin hyödyntäminen palautteen purkamisessa nähdään myös vahvasti kasvavana trendinä Webropol-käyttäjien keskuudessa.

Haluamme kiittää kaikkia vastaajia arvokkaasta palautteesta, jota käytämme Webropol-sovelluksen ja toimintamme kehittämiseen. Vastaajien kesken arvoimme 10 kpl 30 €:n arvoista Presentcard-lahjakorttia. Voitosta ilmoitettiin arvonnan voittajille henkilökohtaisesti ja lahjakortit on postitettu. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 2,7 % suuntaansa.