Pohjoismaiden käytetyin kysely- ja raportointisovellus

Yli 15 vuotta vankkaa kokemusta. Yli 70 000 yrityskäyttäjää eri puolilla maailmaa. Webropol –ratkaisuista tiedoksesi:

 • Asiakkaamme ovat 1 – 160 000 työntekijän organisaatioita
 • Hintatasomme 12kk:n sopimuskaudelle alkaen n. 1000€ + alv
 • Tietoturva ja –suoja on alamme huippua

Varmista jatkuva kehitys organisaatiossasi! Johda tiedolla!

Pyydä tarjous!

Haluatko lisätietoja

Työntekijäkokemuksen menestyksekäs kehittäminen Webropol EX -ratkaisulla

Käyttötarkoitukset

Hyvinvoiva henkilöstö on jokaisen yrityksen tärkein voimavara

Työntekemisen mallit ja tapa tehdä töitä muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää, että myös työntekijäkokemusta kehitetään. Hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kannalta oleellista on kuunnella ja aktiivisesti kerätä palautetta henkilöstöltä ja tehdä yhdessä parantavia toimenpiteitä palautteen perusteella.
Webropol EX -menetelmä perustuu henkilöstön osallistamiseen ja sitouttamiseen tavoitteena työntekijöiden tyytyväisyyden ja motivaation parantaminen, mikä johtaa myös parempaan tehokkuuteen.

Panostamalla työntekijäkokemuksen kehittämiseen

 • Työtyytyväisyys lisääntyy ja sitoutuneisuus paranee
 • Työnantajamielikuva kehittyy positiivisesti ja suosittelu kasvaa
 • Työtehokkuus kasvaa
 • Hyvä työtyytyväisyys johtaa parempaan asiakaskokemukseen

Helppo tiedonkeruu mahdollistaa työntekijöiden jatkuvan kuulemisen

Vuosittainen henkilöstötutkimus on monen yrityksen toiminnan perusmalli, jonka pohjalta tehdään vuosittainen toimenpidesuunnitelma. Webropol EX mahdollistaa enemmän – helpon palautteen keruun, reaaliaikaisen tulosten seurannan ja jatkuvan kehittämisen.
Tiedonkeruu suunnitellaan yrityksesi tavoitteita ja toimitapoja parhaiten tukevaksi niin, että henkilöstön on helppo antaa palautetta vaikka päivittäin. Palauteen anto onnistuu monin eri tavoin: sähköposti, SMS, intranet, QR-koodi sekä applikaatiolla. Päivän fiiliksen voi helposti mitata toimitiloihin sijoitettavalla WOTT-palautelaitteella.

Pulssimittarit

Aikajana: Tunnetilat

Mitä kaipaat työssäsi?

Älykäs reaaliaikainen raportointi apuna organisaation kehittämisessä

Webropolin avulla luot automaattisesti päivittyvät online-dashboardit parantamaan sisäistä tiedonkulkua ja tiedolla johtamista. Dashboardeissa on mahdollisuus porautua tietoihin syvemmin sekä vertailla tuloksia. Webropolin tekstianalyysin avulla myös kvalitatiivinen palaute saadaan helposti analysoitua ja jaoteltua positiiviseen, neutraaliin ja negatiiviseen palautteeseen. Organisaatiot määrittelevät mitä raportteja on mahdollista tarkastella eri hierarkiatasoilla.

Dashboardien avulla tieto saadaan jaettua reaaliaikaisesti oikeille tahoille organisaatiossa niin, että se on heti hyödynnettävissä ja asioihin voidaan reagoida tarvittaessa nopeasti. Jatkuva palautteen kerääminen mahdollistaa muutosten ja toimenpiteiden vaikutusten välittömän seurannan. Palautteen perusteella tehtyjen toimenpiteiden seurantaa voi tarvittaessa tehostaa erillisillä pulssikyselyillä.

Tarvetta työntekijäkokemuksen jatkuvalle kehittämiselle vai kertaluontoiselle tutkimukselle?

 • Haluatko ymmärtää kuinka sitoutunut henkilöstösi on vai miten työtyytyväisyys kehittyy?
 • Kaipaatko tietoa miten uudet työntekijät kokevat työnaloituksen sujuvuuden ja työpaikan kulttuurin?
 • Haluatko tarjota työntekijöille 360 arvion kehittymisen tueksi?

Yritysten ja työntekijöiden tarpeet vaihtelevat, mutta Webropolin avulla saat tarvitsemasi henkilöstökokemuksen mittarit helposti käyttöösi. Webropolin kyselykirjastosta löytyy valmiita kyselypohjia, joiden avulla voit lähteä rakentamaan työyhteisösi mittaristoa.

Tarvetta työntekijäkokemuksen jatkuvalle kehittämiselle vai kertaluontoiselle tutkimukselle?
Täytä lomake niin olemme yhteydessä!

Onko työyhteisössänne tarvetta anonyymille ilmoituskanavalle?
Tutustu Whistleblower-ratkaisuumme

Kasvata osaamistasi!

Henkilökohtaiset koulutusvideot W-storesta.

Hanki tästä

Verkkokoulutukset

 • Verkkokoulutukset 2023 löydät täältä
 • Koulutus tapahtuu omalla tietokoneella verkon yli
 • Tarvitset vain tietokoneen ja internetyhteyden
 • Tarvitset myös kaiuttimet tai kuulokkeet tietokoneeseen
 • Voit käyttää mikrofonia kysymysten esittämiseen koulutuksen lopussa tai voit myös kirjoittaa kysymykset kouluttajalle
 • Kestää yleensä 2 tuntia

Organisaatiokohtainen koulutus

Järjestämme myös organisaatiollesi räätälöityjä koulutuspäiviä. Koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena tai pienimuotoisena Webropolin tiloissa Helsingissä.

Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesta koulutuksesta