Pyydä tarjous!

Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Tällä lomakkeella kerätään henkilötietojasi asiakaspalvelun mahdollistamiseksi.   

Lähettämällä lomakkeen vahvistat hyväksyväsi tietosuojakäytäntömme. Tarvittaessa voit tarkistaa  tietosuojaselosteemme tästä.

Webropol Analytics

Lisämoduulit

Helppokäyttöinen, nopea ja hauska Webropol Analytics -lisämoduuli

Jalosta kerätystä tiedosta ymmärrystä ja osaamista! Webropol Analytics -lisämoduuli tekee Webropol-sovelluksesta maailmanlaajuisesti katsottuna ainutlaatuisen palvelun. Nyt selkeiden johtopäätösten teko on entistä helpompaa.

Webropol Analytics -lisämoduuliin sisältyvät:

 • Text Mining – kvalitatiiviset analyysit
 • Professional Statistics – kvantitatiiviset analyysit
 • Insight – ennustavat analyysit

Text Mining – löydä oleellisin tieto tekstistä

Useat kertovat välttävänsä avoimia kysymyksiä tai jättävänsä vastaukset lukematta ajanpuutteen vuoksi. Erityisen harmillista on, että tekstivastaukset sisältävät usein kaikista tärkeimmän tiedon.

Nyt tähän on kehitetty ratkaisu.

Webropol Text Mining on nopea, luotettava ja objektiivinen tapa käsitellä tekstivastauksia. Voit esimerkiksi verrata millaista palautetta tyytyväiset ja tyytymättömät asiakkaat antavat tai vaikkapa miten henkilöstön kehitysehdotukset vaihtelevat osastokohtaisesti. Ratkaisun avulla löydät keskeiset teemat, ryhmittelet ja luokittelet vastaukset sekä analysoit niitä muiden vastausten perusteella. Ja mikä parasta – säästät valtavasti omaa työaikaasi!

analytics_webropol
 • Nopeus – Käsittele laajojakin tekstimassoja kevyesti ja näppärästi
 • Analyysin laajuus – Analysoi tuloksia syvällisesti eri näkökulmista
 • Objektiivisuus – Älä anna yksittäisten vastausten vaikuttaa tuloksiin, vaan muodosta analyysi teemoittain

Insight – simuloi ja ennusta

Webropol Insight on tilastollisiin analyyseihin perustuva analyysimoduuli, joka ei vaadi syvempää tilastotieteen osaamista. Webropol Insight on ainutlaatuinen työkalu tilanteisiin, kun kaivataan tietoa tukemaan eri päätöksiä tai jopa johdattamaan miten tulisi edetä haasteellisissa tilanteissa. Webropol Insight -analyysimoduuli on ratkaisu, jonka avulla kyselyn analysoija jalostaa tietoa ymmärrykseksi kehittääkseen omaa vastuualuettaan ja muuttaakseen haasteellisetkin tilanteet edukseen. Webropol Insight on tämän takia ehdoton työkalu mm. esimiehille, johtajille ja hallituksissa istuville henkilöille.

 • Ymmärrät kuinka suuri vaikutus kehityksellä on myös toisiin tärkeisiin muuttujiin
 • Ymmärrät mitä kannattaa kehittää haasteellisissa tilanteissa kääntääksesi tilanteet eduksesi, esimerkiksi:
  • Miten saadaan parempi asiakastyytyväisyys, vaikka hintoja korotetaan
  • Miten henkilöstön sitoutuneisuutta voidaan nostaa huolimatta ikävistä kululeikkauksista
 • Ymmärrät miten parannat esim. palvelunne, tuotteenne tai organisaationne suositeltavuutta eri sidosryhmien keskuudessa

Professional Statistics – tilastolliset analyysit helposti

Säästä aikaa

 • Nopea ja helppo datan tuominen sovellukseen
 • Interaktiivisten tulostaulukoiden avulla löydät merkittävimmät tulokset sekunneissa
 • Automatisoitu kuvaajien luominen vauhdittaa raportointia
 • Unohda ylimääräiset klikkaukset: valittuasi muuttujat ja analyysin, tulokset ilmestyvät ruudullesi välittömästi

Ymmärrä tulosten merkitys paremmin

 • Havaitse arvokkaimmat vastaajasegmentit kädenkäänteessä
 • Kattava analyysivalikoima ja monipuoliset visuaalisen raportoinnin mahdollisuudet takaavat ensiluokkaiset tutkimustulokset

Helppoa tilastollista analysointia

 • Loogiset tulostaulukot ja interaktiiviset visuaaliset ominaisuudet tekevät tuloksista helposti ymmärrettäviä
 • Älä hukkaa aikaasi toimintojen etsimiseen; monipuolisuudestaan huolimatta Professional Statisticsissa kaikki löytyy helposti ja nopeasti

Perusanalyysit:

t-test (independent groups and related samples)

Wilcoxons tests

Mann-Whitneys U-test

Kruskal-Wallis test

Chi2

GAP analysis

Varianssianalyysit:

ANOVA

Correlation analysis (Pearson, Spearman)

Cronbach’s α

Moniulotteiset skaalaukset:

Faktorianalyysi

SOM

Sammon analysis

Klusterianalyysit:

Visual clustering

Hierarchical clustering

Regressioanalyysit:

PLS

Stepwise regression

Edistykselliset ristiintaulukointiominaisuudet:

Näyttää sekä prosentit että keskiarvot

Osoittaa tilastollisesti merkitsevät erot

Automatisoitu kuvaajien luominen

Ota yhteyttä »
Menu Title