Pyydä tarjous!

Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Miksi Webropol?

Miksi Webropol?

TULEVAISUUDEN KYSELYTYÖKALU

 • Kaikki listatut toiminnot ovat tai tulevat vuoden 2015 aikana veloituksetta Webropol käyttäjien käyttöön
 • CEO Erik Romar:Tulostakin tärkeämpää on tehdä markkinoiden monipuolisin tulevaisuuden ratkaisu. Siksi olemme viime vuosina panostaneet tuotekehitykseen 30% Webropol-konsernin liikevaihdosta. Lupaan, että panostuksemme myös jatkuu.”

NPS –konsepti

NPS INDIKOI TULEVAISUUTTA. Webropolin NPS-konseptiin on panostettu juuri tästä syystä! NPS-käyttöön luotu konsepti, jonka avulla käyttäjä virittää NPS-kyselynsä ja -raporttinsa hetkessä.

Automatiikka

KYSELYIDEN AUTOMATISOINTIA KÄYTETÄÄN PALJON, 1) automaattisia lähettämisiä, 2) automaattista tiedon siirtoa kyselylomakkeelle ja/tai  3) saatujen Webropol –vastausten automaatista siirtoa asiakkaiden CRM-, HRM- tai muihin järjestelmiin.

Vahva tunnistautuminen

ESIMERKIKSI PANKKITUNNUKSILLA KIRJAUTUMINEN. Vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että vastaaja voidaan tietoturvallisesti ja varmuudella tunnistaa. Vastaajan vahva tunnistautuminen voidaan toteuttaa esim. ns. vastaajan kirjautuessa kyselyyn, asiakirjaan tai tutkimukseen ns. pankkikorttikirjautumisella.

Myös lukuisia muita vahvoja tunnistautumistapoja on käytettävissä

Tietoturvaloki

“KUKA ON KÄYNYT RAPORTTITIEDOISSANI?”. Kaikista muokkauksista ja raporttien avaamisesta kirjautuu merkintä tietoturvalokiin. Näin Webropol –käyttäjä voi itse todentaa, ettei kukaan ole katsellut tuloksiasi luvatta.

Responsiivisuus

EI VÄLIÄ NÄYTTÖLAITTEESTA JA NÄYTÖN KOOSTA. Kun itse sovellus, vastauslomake tai asiahallinnan dokumentti sopeutuu automaattisesti eri näyttöihin ja laitteisiin puhutaan responsiivisuudesta. Webropol on responsiivinen sovellus, niin vastaajalle kuin kyselyn tekijälle. Kyselyn laatijan ei tarvitse miettiä millaisella laitteella vastaaja avaa kyselyn.

Maailman nopein kysely

KIRJAUTUMATTA WEBROPOLIIN voi Microsoft Outlook:issa luoda kyselyn. Kysymykset luodaan e-mail:iin, tutut Outlook jakelulistat ja osoitteet ovat myös silloin käytettävissä. Saat heti kyselyn lähettämisen jälkeen sähköpostissa linkin kyselyn raporttiin!

Käyttäjät kutsuvat tätä maailman nopeimmaksi kyselyksi: ”2 kysymystä ja lähettäminen 20 sekunnissa”

Suorituskyky

PUOLI MILJOONAA VASTAUSTA JA 8 SEKUNTTIA. Vastausmäärien kasvamisen myötä on perusraportoinnin suorituskyky noussut on huipputärkeäksi ominaisuudeksi. Webropolin virittämän raportointiratkaisun on todettu avaavan yli puolen miljoonan vastauksen (35000 vastaajan vastaukset 15 kysymykseen) raportin 8 sekunnissa.

Raportoinnin suorituskyky on ylpeyden aiheitamme.

Kysymysryhmittäin tulokset ja indeksit

MUODOSTAA VASTAUKSISTA JA/TAI KYSYMYKSISTÄ UUSIA TULOSRYHMIÄ. Esim kysymykset 1, 5 ja 9 ryhmään PUNAINEN ja kysymykset 2,6, ja 10 ryhmään SININEN.

Motivoi vastaamaan

TOIMINTO, JOKA NOSTAA VASTAUSPROSENTTIA TAVANOMAISESTA. Vastaajaa motivoi välitön palaute, jossa hän näkee omat vastauksensa verrattuna kaikkiin annettuihin vastauksiin. Tämä nostaa halua vastata kyselyyn

WCAG 2.0

SOVELLUSTEN NÄKÖERGONOMIAAN on luotu oma standardi, WCAG 2.0.

Webropol -sovellus on WCAG 2.0 standardiluokitukseltaan AA-tasoa.

OLAP

EDISTYNYTTÄ TEKNIIKKAA PERUSRAPORTILLA. Webropol –kyselytyökalun raportointi perustuu ns. OLAP-ratkaisuun (Online Analytical Processing). Teknologiaan, jolloin datan käsittely ja järjestelmän analysointiratkaisut ovat nopeita ja joustavia.
OLAP -tietokuutiotoiminto mahdollistaa jo perusraportissa moniulotteisten tulosnäkymien tekemisen!

Raportin analysointifoorumi

YHTEISTYÖSSÄ TULOSTEN ANALYSOINNIN TASO PARANEE. Tulosraportin jokaisen kysymyksen yhteyteen voi perustaa oman analysointifoorumin, jossa keskustellaan ja analysoidaan tulosta.

Äänikysely

TABLET-TIETOKONE LUKEE ÄÄNEEN KYSYMYKSET. Ensimmäinen äänikyselyratkaisu on toteutettu hammaslääkäreiden lapsiasiakkaille. Tabletilta ääneen luettava kysymys, johon lapset vastaavat painamalla suuria hymiötä.

Satunnaisjärjestys

VAATIVILLE KÄYTTÄJILLE. Kysymykset ja/tai kysymysten vastausvaihtoehdot esitetään satunnaisjäejestyksessä. Tärkeä ominaisuus tutkimuksessa ja e-Testeissä (ks. e-Testi lisäsovellu kohdassa)

Offline –kyselyt

JOS INTERNET-YHTEYDESTÄ VALLITSEE EPÄVARMUUTTA. On varauduttava tilanteisiin, jossa internet-yhteys voi olla heikkoa tai vaihtelevaa esim. suurissa tapahtumissa. Webropol –kyselytyökalua on käytetty Offline-tilassa esim. jalkapallon arvokisoissa, yhdessä EM- ja kahdessa MM-turnauksessa.

Offline tulokset voidaan myöhemmin siirtää napin painalluksella Webropoliin analysoitavaksi.

YLLÄTY LISÄSOVELLUKSISTA

 • Asiakkaiden toivomia lisäsovelluksia, osa velotuksettomia
 • CEO Erik Romar:Tulostakin tärkeämpää on tehdä markkinoiden monipuolisin tulevaisuuden ratkaisu. Siksi olemme viime vuosina panostaneet tuotekehitykseen 30% Webropol-konsernin liikevaihdosta. Lupaan, että panostuksemme myös jatkuu.

Instant Feedback

TOTUUDEN HETKI SAADUSTA PALVELUSTA: Ratkaisumme tähän on tablet-tietokone telineessä sekä Webropol Instant Feedback -lisämoduuli liitettynä 3G:n tai WLAN-lähiverkon kautta Webropol-sovellukseen. Tämä on nopeasti käyttöön otettava sekä edullinen ratkaisu.

e-Testi

TASOKOKEET JA TESTIT: Webropol e-Testiä on käytetty sadoissa organisaatioissa ja kymmenissä maissa alkaen kielikokeista ja päätyen autoasentajien tasokokeisiin. Kokeenlaatijalle kuin myös suorittajalle saa välittömän palautteen tuloksesta. Satunnaisjärjestystoiminto kysymyksissä ja kysymysvaihtoehdoissa on lähes MUST –toiminto näissä testeissä ja tasokokeissa!

CAF-laatuarviointi

ORGANISAATION JA JOHTAMISEN ARVIOINTI: Webropol CAF -lisämoduulilla vähentää huomattavasti arviointiin käytettyä aikaa. CAF-valmiskyselypohja on helposti muokattavissa arvioitavalle yksikölle paremmin sopivaksi. Asiakkaiden vaatimuksesta on myös lisätty pisteytyksen painotusmahdollisuus. Arvostetuin osio on silti monipuolinen raportointi, jossa on tulosten vertailu- ja porautumismahdollisuus.

Text Mining

AVOIMET TEKSTIKYSYMYKSET, KAIKEN TIEDON ÄITI: Webropol – Analytics:in osiossa Text Mining on nopeasti omaksuttava tekstien analysointiratkaisu, jolla viikkojen manuaaliset tekstien analysointityöt tehdään päivässä ja jopa nopeamminkin.

Insight, simulointia

MITÄ – JOS: Webropolin –Analytic:in osio Insight mahdollistaa tasokkaan simuloinnin, jonka käytön oppii hetkessä. Simulointivaihtoehtoja luodaan sekunneissa, joten kokouksissakin voi simuloida.

Professional statistics

TUTKIJAN AJAKÄYTTÖN VUOKSI: Enemmän aikaa johtopäätöksille ja vähemmän analyysityökalun käytön virittämiselle:  Webropol – Analytics:in osio Professional Statistic on ratkaisu. Turhaan siirtää Webropol -tietoa toiseen analysointityökaluun, kun pitää tehdä analyysejä kuten, Chi2, Korrelaatiot (Pearson, Spearman), Cronbachin α, SOM, Sammon map, Hierarkkinen kluserianalyysi, PLS regressio, Stepwise regressio, t-testit ja niiden vastaavat ei parametriset testit (Wilcoxons test, Mann-Whitneys U-test), ANOVA ja vastaavat ei parametrinen testi (Kruskal-Wallis) sekä GAP analyysi.

Opiskelijoilta saatu palaute: Webropol työkalu herätti kiinnostuksen tilastollisia analyysejä kohtaan.

Advanced Cross Tabulation

VAATIVISSA JA KORKEATASOSISSSA TUTKIKSISSA edellytetään usein tutkimusaineiston kokonaisvaltaista ristiintaulukointia. Tämän voi tehdä Webropol Analytics:in osiossa Professional Statistics.

Mass Reporting

SUURI MÄÄRÄ HENKILÖKOHTAISIA RAPORTTEJA PERUSRAPORTISTA. Yhden henkilökohtaisen raportin tekee minuutissa, mutta kun näitä henkilökohtaisia raportteja pitää tehdä SATOJA, JOSKUS JOPA TUHANSIA, on se jo päivien tai viikkojen työ.

Mass Reporting luo hetkessä automaattisesti tuhansia henkilökohtaisia raportteja.

360

EI AINOASTAAN HENKILÖSTÖN ARVIOINTIIN! 360-kyselyssä saadaan arvioitavasta henkilöstä, asiasta, tuotteesta tai palvelusta useita näkökulmia. Työntekijän arvioinnissa tarkastellaan esimiehen, hänen alaisten ja kollegoiden näkemyksiä. Palvelua arvioitaessa voivat näkökulmat olla asiakas, palveluntuottava henkilöstö ja heidän johtonsa.

360-kysely avartaa näkemystä ja käsitystä!

Integration Plugs

LIITÄ OMAT STRATEGISET TIETOJÄRJESTELMÄSI WEBROPOLIIN. Kun tarvitaan CRM-/ERP-/taloushallintojärjestelmästä tietoa kyselylomakkeelle ja/tai taustatiedoiksi tarkempien analyysien tekemiseksi ja/tai palauttaa Webropol -kyselyn vastauksia suoraan edellä mainittujen järjestelmien tietokantaan

Integrointi on tehty helpoksi ja nopeaksi. Asiakkaamme kertomaa: ”Pieni vaiva, mutta suuri hyöty”.

SSO, Single -Sign -On

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYTTÄ JA TIETOTURVAPARANNUS. Webropol voidaan liittää niin ns. ”yhden-käyttäjätunnuksen-käyttäjähallintasovelluksiin”, jolloin käyttäjä pääsee kaikkiin organisaation sovelluksiin – myös Webropoliin- yhdellä ja samalla tunnuksella.

Tämä on käyttäjäystävällistä, tietoturvatavoitteiden mukaista ja manuaalista käyttäjähallintatyötä vähentävä ratkaisu.

Kaikki omalle palvelimelle

ASENNA WEBROPOL OMILLE PALVELIMILLE. Tietoturvasyistä on organisaatioita jotka haluavat kaikki käyttämänsä sovellukset omille palvelimille. Webropol kyselytyökalun voi myös asentaa omalle palvelimelle.

TIETOALUSTAT OVAT TULEVAISUUTTA

 • Tietoalustasta avaimet käteen ratkaisu: 80-90% standardiratkaisu, jota hienosäädetään 10-20%
 • CEO Erik Romar:Tulostakin tärkeämpää on tehdä markkinoiden monipuolisin tulevaisuuden ratkaisu. Siksi olemme viime vuosina panostaneet tuotekehitykseen 30% Webropol-konsernin liikevaihdosta. Lupaan, että panostuksemme myös jatkuu.

Case Management

PALAUTTEET/HAKEMUKSET, JOTKA EDELLYTTÄVÄT JATKOKÄSITTELYÄ. Asianhallinta eli Case Management on Webropol-palautteiden, -vastausten, -hakemusten  –kehitysideoiden ja -reklamaatioiden jatkokäsittely eli siirto henkilöltä/käsittelijältä toiselle. Kattavat seuranta- ja raportointimahdollisuudet käsitellyistä asioista.

Case Managemnt on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen

Assessment of Law Proposals and Thesis

SUOMESSA KÄYTÖSSÄ LAKIEHDOTUSTEN ARVIOINNISSA. Laajojen aineistojen, esimerkiksi lakiluonnosten, mietintöjen, väitöskirjojen tms., arviointi on perinteisin menetelmin työlästä. Yhteenvetojen tekeminen tehdyistä arviointi lausunnoista on perinteisin menetelmin aikaa vievää.

Webropol -ratkaisu helpottaa, nopeuttaa ja monipuolistaa yllä kuvattua työtä.

Assessment of Law Proposals and Thesis on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen

Selling of e-Tests and Comfortable Administration of Purchased e-Tests

SEKÄ MYYJÄLLE ETTÄ OSTAJALLE EDISTYKSELLINEN RATKAISU.  Moderni ratkaisu testien ja osaamiskartoitusten myyntiin. Myös luottokorttimaksut ovat mahdollisia.

Ostajalle ostettujen testien ja osaamiskartoitusten hallinnointi on joustavaa ja helppoa. Ostettuja testejä voi varastoida, jakaa, siirtää henkilöltä toiselle tai palauttaa se varastoon. Tulosseuranta ja henkilöstön kehittymisen seuranta on monipuolista.

Selling of e-Tests and Comfortable Administration of Purchased e-Tests on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen

Advanced Course Feedback

KUN STANDARDIKYSELYTYÖKALU EI ENÄÄ RIITÄ. Yliopistojen ja muiden korkean vaatimustason opinahjojen tulevaisuuden kurssipalautejärjestelmän vaatimukset ylittävät tavanomaisten kyselysovellusten tason. Silloin ratkaisuna on Webropolin tietoalusta, joka on täysin asiakkaiden vaatimusten mukaan suunniteltu ns. ”centralized-decentralaized” –ratkaisu monine muine vaativine toimintoineen.

Advanced Course Feedback on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen

Information Platform, HR

SUURIEN HENKILÖSTÄMÄÄRIEN KOKONAISVALTAINEN KEHITTÄMINEN JA SEN SEURANTA.  Suoraan asiakkaiden tarpeeseen kehitetty työkalu. Kehittämällä henkilöstön sitoutumista, tyytyväisyyttä ja työhyvinvointia parannetaan tuottavuutta. Ratkaisu suuren organisaation kaikille esimiehille kaikilla hierarkia tasoilla.

Information Platform, BI reporting on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen

Information Platform, BI Reporting

KOKONAISVALTAINEN RAPORTOINTI ORGANISAATION KAIKISTA TIETOJÄRJESTELMISTÄ Information Platform – alustan avulla oikea tieto saadaan näkyviin juuri oikeille henkilöille. Alustan kautta halutuista tiedoista (kyselyt / CRM / ERP / Muut integraation avulla tuodut tiedot) saadaan luotua tietoikkunoita, jotta oleellinen tieto saavuttaa oikeat henkilöt. Näin ollen aikaa ei tarvitse käyttää tiedon etsimiseen raporteista, vaan kaikki tärkeimmät mittarit ovat heti saatavillasi.

Information Platform, BI reporting on ns. Webropol –tietoalustaratkaisu:

 1. Tietoalusta hienosäädetään juuri asiakkaan tarpeeseen
 2. Käyttöönotto edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää tavoitetilan kuvausta, jonka perusteella Webropol suorittaa hienosäädön
 3. Käyttöönotto nopea
 4. Käyttökustannuksiltaan edullinen
Ota yhteyttä »
Menu Title